Stenkonservator Marie Klingspor Rotstein

 

 

Marie Klingspor Rotstein har sedan 1987 drivit företaget STENKONSERVATORN som konsult och entreprenör, först

i egen regi, därefter genom Skanska Sverige AB, Hus Stockholm Ombyggnad, under åren 1998 till 2011.

Nu verkar Marie som konsult i det egna företaget RENOVUM AB.

 

Specialisering:

Skadeinventering, upprättande av åtgärdsprogram och vårdplaner, dokumentationer (foto och /eller film DVD, HDV), samt projektledning, kontroll och besiktningar. Provtagning och analys. Vårdplaner har under senare år blivit alltmer efterfrågade som viktigt planeringsinstrument. I samarbete med beställaren förslås lämpliga lösningar för de arbeten som ska utföras, samt när de bör ske. Väl etablerade arbetsmetoder bidrar till ett långsiktigt bevarande. God känne-dom om såväl traditionella som moderna material. Produkter och metoder som är nedbrytande på sikt rekommen-deras inte. Marie har under åren främst arbetat med kulturbyggnader och är väl insatt i de särskilda lagar som gäller. De speciella hänsyn som dessa byggnader kräver ingår i arbetets vardag. 

 

- Sten i fasad

- Fristående skulptur

- Dekorativa putser (sgraffito-, ädel- och bemålade)

- Gravstenar med konst-/ kulturhistoriskt värde

- Kyrkoinventarier (dopfuntar, altare, epitafier, sarkofager)

- Stuck och keramik

 

Kontakt:                           Telefon:                         Adress:

mkr@renovum.se      070 528 0043            Trålgränd 6,   116 68 STOCKHOLM

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

 

 

STENMATERIAL

sandsten

kalksten

marmor

granit

 

 

FASADMATERIAL

Tegel

Puts

Stuck (gips, kalk)

Metall

 

 

ANALYSER

Färgskikt

Pigment

Salter

 

 

REFERENSOBJEKT

Kontakta Marie för infoblad

 

 

REFERENSER

Kontakta Marie

 

 

LÄNKAR

www.fibor.org

www.icomos.se

www.nkf-s.se

http://magnusladulas.blogg.se/

 

 

 

 

 

 

Bevara inte enbart    Stockholms vackra siluett,

bevara även byggnadernas

unika detaljer.

RENOVUM AB